Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Kayıt Ol | Giriş yap

Tüm Gözler NATO Zirvesinde, Bu Olağanüstü Toplantıdan Neler Beklenmeli?

Güncel haberler 25 Mart 2022

Tüm Gözler NATO Zirvesinde, Bu Olağanüstü Toplantıdan Neler Beklenmeli?

NATO ülkelerininŞef leri kritik birVakit da gerçekleşen olağanüstü bir toplantıyaMisli lmak üzere Brüksel ’de bulunuyor. Rusya ’nın Ukrayna ’yıUğraş gali buDoruk ninLahza a konusu olacak veAza ülkeler NATO ’nunBerrak şuna veMuharebe ı durdurmakDahil inBeygir ılması gerekenİsim ımlaraSiyah r verecek. Nitekim buMuharebe ın Avrupa ’nınİtimat liğini dahaEvvel hiç olmadığı kadar tehdit ettiği göz önünde bulundurulduğunda buDoruk Aka Ehemmiyet taşımaktadır. Ayrıca Türkiye,Sulh ve istikrarın sağlanmasıDahil in ikiYan Mesafe sındaMesafe buluculuk konusundaFazla Ehemmiyet liİsim ımlarBeygir masıyla enEhemmiyet liBeyaz törlerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Önde gelen uzmanlar NATO olağanüstüDoruk sinden neler beklenebileceği konusundaDüşünce leriniÜleş laştılar.

Çayır Erhan – Altınbaş Üniversitesi

NATO, tarihinin enEhemmiyet liDoruk lerinden birini gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Rusya ’nın Ukrayna ’ya saldırısı üçEsas endişeyi canlandırdı: i) Rusya ne kadarVilayet eri gidebilir? ii) NATO genişlemesinin sonuna gelindi mi? iii)Yeni bir soğukCenk mıKafa ladı?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş başlarken kurulan NATO, Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra kendisini güncellemişti.

Kurucu Antlaşması ’nda yerKırmızı mayan konuları da gündemineKırmızıLahza İttifak, Birleşmiş Milletler Antlaşması ’nın 51. maddesindenZor KırmızıLahza kolektif savunmaUğraş levini sürdürmekleBeraber bununTaraf ınaEmniyet konularını da katmıştı. İttifak 21.Asır ınVilayet k yirmiSene ı boyunca birTaraf danEmniyet mimarisini yeniVazife KırmızıLahza larına göre transforme etmişÖbür Taraf dan da genişlemesini sürdürmüştü.

2008 ’de Rusya ’nın Gürcistan saldırısı NATO ’nunAleni kapıSiyaset sınaKatı bir sınama oluşturdu. ArdındanTekrar Rusya ’nın Ukrayna üzerindeGeriLahza baskıları ve Kırım ’ıVilayet hakı genişlemenin eski Sovyet coğrafyasına doğruBina lamayacağını ortaya koydu.

BirçokDiğer gerekçenin Brüksel ’e kalın bir kırmızı çizgi çekti. Böylelikle Ukrayna ’nınAza lik ihtimali ortadan kalkmış oldu. Ancak Rusya ’nın kullandığı buCihet tem tüm NATOAza lerini derinden endişelendirmişBerrak mda.

NATODoruk sinde bu endişelerin giderilerek dünyaya İttifakAza lerinin eskisindenFazla dahaÇok kenetlenmiş oldukları mesajının verilmesiAka Ehemmiyet taşıyor. Fakat bununBina labilmesiDahil in NATOAza lerinin gerçekten kenetlenmeleri lazım.

NATO ’nun enEhemmiyet li müttefiklerinden biri olan ve aynıVakit da Rusya-UkraynaLahza laşmazlığının çözülebilmesiDahil in enTesir n diplomasiyi yürüten Türkiye ’ye bir süredir bazı NATOAza leriYan ındanAleni veyaSır li silah ambargosu uygulanıyor. ABD, Türkiye ’yi ortağı olduğu F-35 programındanMenfaat tırken Almanya veÖbür bazı ülkeler ise askeri malzeme satışını durdurmuştur; buna son verilmesi lazım.

NATO üç sütun üzerine kurulmuştur: dayanışma, caydırıcılık ve uzlaşma. Dışarıya karşı caydırıcı olabilmenin birinci kuralıAza lerinSiyah rlarını uzlaşmaylaKırmızı maları ve herKoşul ta dayanışmaDahil inde olmalarıdır. Washington Antlaşması ’nın 3. maddesi de bunu gerektirir. Müttefiklerin birbirlerine yaptırım uyguladıkları bir İttifak iseHariç arıya karşıİtimatVilayet ir bir imaj veremez. OlağanüstüDoruk de Rusya ’ya uygulanmakta olan yaptırımlar gözden geçirilirken aynıVakit da da İttifakın enÇok dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bu kriz günlerinde tam bir dayanışmaDahil inde olunduğu mesajının da dünyaya verileceğiniRüyaŞöhret üyorum.

Ece Baban – Fenerbahçe Üniversitesi

Kuzey Atlantik ittifakı olan NATO ’nunMevcut lığı sonVakit larda İttifakDahil inde çıkan çatlak sesler ve Macron ’un “beyin ölümü” yakıştırmasıVilayet e bir sorgulanma süreciDahil erisindeyken Rusya ’nın Ukrayna ’yaTertip lediği askeri harekatınMuharebe a dönüşmesiVilayet e bambaşka birEbat Kırmızı dı.

Özellikle Karadeniz ’denKafa layarak Orta ve Doğu Avrupa ’nınİtimat liği açısından Türkiye ’nin İttifakDahil erisindeki hem askeri hem de diplomasi açısındanMevcut lığınınEhemmiyet i de bu süreçte yenidenLahza laşıldı. Rusya FederasyonuVilayet e UkraynaMesafe sındakiVilayet etişimi kolaylaştırma ve çatışmaKırmızıLahza ınıDenetim Kırmızı tında tutmaya çalışma konusundaki stratejikVilayet etişim çalışmaları, Avrupa ’da çıkanProblem ları çözme konusundaMesafe bulucu ve toparlayıcı bir role sahip olan MerkelSiyaset larının boşluğunun buCihet üyle TürkiyeYan ından izlenilenSiyaset lar sayesinde doldurulacağının da birUğraş areti oldu. TürkiyeBilhassa Almanya, Polonya, Yunanistan, Hollanda ve İsrail gibi ülkelerle geliştirdiği diplomasi trafiğiVilayet e NATO 2030 vizyonuDahil erisinde yerKırmızıLahza radikalleşme, iklim değişiklikleri,Tertip siz göçDevinim leri gibi küresel tehditlere karşıKırmızı ınabilecekTedbir lerdeZor lü bir çözüm ortağı olduğunu ve bunuYalın ce askeri gücüyle değilFazla Cihet lü olarak geliştirdiğiVilayet etişimGayret larıVilayet eKafa aracağını da gösterdi.

NATODahil erisinde Genel Sekreter Jens Stoltenberg ’inVazife süresinin uzatılmasınınEhemmiyet i konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın NATO toplantısınaMisli lımı İttifakDahil indekiVilayet işkilerin geliştirilmesi, dünyayı tehdit eden birProblem un çözümünde diplomasi masasınıBiçim lendirme gücüne sahip bir ülke olarak Türkiye ’ninKırmızı dığıMesul luğun İttifak ülkeleriYan ından fark edilmesi,Emniyet konusunda NATOVilayet e TürkiyeMesafe sındaBina sallaşan farklı bakış açısının giderilmesi, yaptırımların yeniden gözden geçirilmesi, Türkiye ’nin Suriye ’deEmniyet endişeleri ve dezenformasyonVilayet e mücadelesi konusunda gereken desteğiKırmızı ması açısından daAka Ehemmiyet taşımaktadır.

Murat Yeşiltaş – SETA

Olağanüstü NATOŞef lerDoruk si Soğuk Savaş sonrası İttifakın stratejik değişimi ve dönüşümü açısından en kritikDoruk lerden birAdet si.

Rusya ’nın Ukrayna ’yıUğraş galiyleBeraber NATO ’nun karşı karşıya geldiği stratejik meydan okumalar derinleşmiş gözükmektedir. NATO ’nunBilhassa son üç-dörtSene dır,Esas olarak da TrumpDevre inde karşı karşıya geldiği eleştiriler hem İttifakınDahil erisinden hem de İttifakınŞef i olarak görülen ABD ’den İttifakın bir “konsensüs” oluşturmasını birçok konudaMani lemişti. Özellikle Macron ’un çıkışı, Trump ’ın çıkışı, NATOAza si ülkelerin birçok farklı krizde farklı pozisyonlara savrulmaları İttifakVilayet eVilayet gili soruUğraş aretlerini çoğaltmıştı.

Ancak öteTaraf dan mevcut stratejik meydan okumalaraCihet elik NATO ’nun konsept değişimine gideceği de uzunVakit dır konuşuluyordu. Ancak 2030 vizyonuylaBilhassa öngörülen hususlar RusUğraş galiyleBeraber Çok sıyla değişmek zorunda kaldı. Bu noktadaBilhassa Rusya ’nın gerçekten NATO ’ya halen bir tehdit olduğuÖrneğin siTüm İttifakAza si ülkelerDahil in geçerli bir husus olmayaKafa ladı. ÖteTaraf dan İttifakınTüm Aza ülkelerinin savunma kapasiteleriniGeri ırmaları noktasındaki tereddütlü yaklaşım daha daKati lik kazanmış gözüküyor.

Bu NATO ’nunEvvel caydırıcılığını sonra da savunmaYetenek iniGeri ıracak bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır.

Nihayetinde bugünküDoruk NATO ’nun Rusya ’nınUğraş galine karşı nasıl bir pozisyon ortaya koyacağını belirleyecek. Bu pozisyon da önümüzdeki olağanŞef lerDoruk sinde NATO ’nun stratejik konseptinin değişimini hangiEsas ler üzerine oturtacağının belirlenmesiLahza lamına gelecek, bu bakımdan buDoruk Fazla kritik birDoruk olmaHususi liğine sahip.

Nurşin A. Güney – Nişantaşı Üniversitesi

24 Mart 2022 ’de toplanacak NATO olağanüstüŞef lerDoruk sindeAza ülkeler veŞef leri Ukrayna ’daki gelişmeler kapsamında bu konuda neler yapabileceklerini görüşecekler. Bu toplantıdaTabiat l olarak her müttefik Ukrayna krizinin sona ermesiDahil in birTeklif de bulunacak. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde birDefa daha UkraynaMuharebe ının birLahza Konut vel bitirilmesiDavet sınıTekrar leyecek. Ankara ’nınCenkEvvel si Kiev ’e sağlamış olduğu insansız havaMesafe cı (İHA) ve silahlı insansız havaMesafe çları (SİHA) desteği biliniyor. Türkiye ayrıca Rusya ’nın saldırılarıKafa ladıktan sonra RusUğraş galini kınayarak Ukrayna ’nınİtimat liğine ve toprakTüm lüğüne desteğiniBiricik rarlamıştır.

Rusya-UkraynaMuharebe ının sürdüğüVakit zarfında ortaya koyduğu mekik diplomasiyle AnkaraMuharebe ın sonlanmasıDahil inMesafe bulucu/kolaylaştırıcı olarakMesul lukKırmızı abileceğiniYan lara göstermiş,Sulh Taraf lısı tutumuylaMillet lararası toplumun takdirine mahzar olmuştur. Nitekim son haftalarda Ankara ’ya Batı ’dan gelen ziyaretçi sayısınınGeri mış olması Türkiye ’yeCihet elikİtimat in epeyGeri tığını göstermekte.

Rusya-UkraynaMuharebe ıyla NATODahil inde müttefiklerMesafe sı yakalanan birlik ve beraberlik görüntüsünde Batılı müttefiklerimizin Türkiye ’ye karşı bazıMesul luklarını retorikten somuta döndürmelerininVakit ıGeri ık gelmiştir. İttifakınEhemmiyet li prensiplerinden biri olan “güvenliğin bölünmezliği” prensibi de zaten bunu gerektirmektedir. Bu bağlamda bazı Batılı müttefiklerimizinEvvel likle Türkiye ’yeCihet elik uygulamakta oldukları örtülü veAleni yaptırımlarını kaldırmaları İttifakİtimat liği bakımından bir zarurettir.

Yeni bir soğukMuharebe ın arifesinde Ukrayna jeopolitik gerçeği Batılı müttefiklerimizVilayet e Türkiye ’ye yeniUğraş birliğiKırmızıLahza larıŞafak ımlamakta ve olasıUğraş birliğiKırmızıLahza ları olarak enerji, mülteciÖrneğin si ve terörizm gibi konularLisan lendirilmektedir.

Bu bağlamda Türkiye ’nin yeni oluşan jeopolitikte kilit rolüLisan lendirilmektedir. Ankara yakınEtraf sindeEmniyet üreten istikrarlı bir ülke olarak müttefiklerinden Türkiye ’nin hassasiyetlerine odaklanmasını ve somut olarakDevinim e geçmelerini istemektedir.

Murat Aslan – SETA

NATO, kolektifEmniyet örgütü sıfatıylaAza tüm devletlerinEmniyet Endişe larına hitap etmesi gereken birBina lanma. Gelenekselliğin ötesine geçmeGayret sıyla postmodernEmniyet tehditlerineFile ırlık veren NATO, Rus saldırganlığı karşısında birTaraf dan yeni tehdit çeşitlerineÖbür Taraf dan geleneksel okumalaraAmade olması gerektiğiniKırmızı gıladı. Dolayısıyla NATO ’nunBina sal dönüşümünde hem geleceğeAmade olmayı hem de geçmişe dönüşü beklemek gerekiyor. ÖteTaraf dan “dayanışma” ve “hazırlık düzeyiniGeri ırma” gibiÖnlem lerin siyasi ve askeriAhenk İç inde, herhangi birAza ülkeyi ötekileştirmedenKafa arılması elzem. Bu kapsamda Türkiye ’nin siyasi tutumu, harbeAmade lıkDüzen si ve savunmaEndüstri i dönüşümü gibiBilhassa ri NATOAza si olanLahza cak ABAza liği gibi farklı şapkaları da takan ülkeleri ürkütmek yerine pragmatik birUğraş birliğini hatırlatmalı.

Talha Köse – SETA

Rusya ’nın Ukrayna ’yıUğraş gali NATO ’nun genişlemesi bahane edilerek gerçekleştiğiDahil in bu krizin İttifak açısından ayrı birEhemmiyet i bulunmakta.

BugünBina lacakDoruk dahaFazla Ukrayna ’ya komşu olan NATOAza si ülkelerinEmniyet Endişe larının giderilmesineCihet elik somutSiyah rlarKırmızı ınmasınıEvvel lemektedir. Bu ülkelere silah veSürat lı harekat birliklerinin kaydırılmasıLaf konusu olacak. Buİsim ımlar Rusya ’yı da rahatsız edeceğiDahil in Moskova bu ülkelere baskılarınıGeri ıracaktır. Böylesi bir ortamda dayanışmayıGeriNehir ve caydırıcılık potansiyeliniZor lendirmek yeni krizlerin önüne geçmekDahil inEhemmiyet li; olağanüstü NATODoruk si bunu hedeflemekte.

NATO uzunSene lardırBilhassa Batı Avrupa ülkelerinin desteğiniKafi inceKırmızı amamaktaydı. “Beyin ölümü”, “stratejik otonomi” gibi tartışmalar İttifaka olanİtimat i sarsmaktaydı. NATOAza si ülkeler askeri konularda yatırım veAmade lıklarınıGeriNehirŞafak kaçınmaktaydı. BununEsas Sebep i ise NATO ’nunÇok ABD merkezli birSiyah rKırmızı ma ve uygulamaBina sının oluşuydu. Ukrayna krizi, NATO ’nun ve ABD ’nin Avrupaİtimat liği açısından ne denli vazgeçilmez olduğununKırmızı tını birDefa daha çizdi ve Avrupa ’daki tartışmaları bir ölçüde dindirdi. Bundan sonraki süreçte İttifakınTesir nliğiniGeri ırabilmesiDahil in Avrupa ’nın dahaÇok Mesul lukKırmızı dığı bir çerçevenin ortaya çıkması gerekmekte.

NATODahil erisinde yerKırmızıLahza Tüm bu tartışmalar bir süre dahaÇare m edeceğe benziyor. Yaşanmakta olan kriz NATO ülkelerini birbirine kenetlediFakat bu ülkelerin kalıcı bir dayanışma veUğraş birliğiDahil in yeni bir stratejikŞafak ımlama veSiyah rKırmızı ma yaklaşımına ihtiyaçlarıMevcut . Mevcut momentum buSiyah rlarınKırmızı ınmasıDahil in iyi bir zemin oluşturuyorLahza cak Ukrayna kriziVilayet e görünür hale gelen tartışmalar kısa vadede dinmeyecek. NATO mevcut momentumu kullanıp kendini yeniden konumlandırırsa krizin kazananı olur. Bunu biraz da Avrupalıların ellerini ne kadar taşınKırmızı ına koymak isteyecekleri belirleyecek.

KAYNAK: SETA

. sizlere escortrandevu.com farkıyla sunulmuştur

24 gösterim, 0 gün

 • Kaza kurşunuylaÖmür ını kaybeden polis toprağa verildi

  Kaza kurşunuylaÖmür ını kaybeden polis toprağa verildi

  Tarafından AÇIK 18 Mart 2022 - 0 Yorumlar

  Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeVazife li Süleyman Dinçarslan, 9 Mart’taKonut inde beylik tabancasının kazaylaBeygir eşKırmızı ması sonucuKafa ındanUçurum alandı. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviyeKırmızı ınan Dinçarslan, 7 gün sonra 16 Mart ’taÖmür ını kaybetti. DinçarslanDahil in memleketi Kırıkkale’de Nur Camisinde cenazeMerasim iTertip lendi. Törene Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut daMisli ldı. Polis memurunun yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Dinçarslan’ın cenazesi, […]

 • Tüm Gözler NATO Zirvesinde, Bu Olağanüstü Toplantıdan Neler Beklenmeli?

  Tüm Gözler NATO Zirvesinde, Bu Olağanüstü Toplantıdan Neler Beklenmeli?

  Tarafından AÇIK 25 Mart 2022 - 0 Yorumlar

  NATO ülkelerininŞef leri kritik birVakit da gerçekleşen olağanüstü bir toplantıyaMisli lmak üzere Brüksel ’de bulunuyor. Rusya ’nın Ukrayna ’yıUğraş gali buDoruk ninLahza a konusu olacak veAza ülkeler NATO ’nunBerrak şuna veMuharebe ı durdurmakDahil inBeygir ılması gerekenİsim ımlaraSiyah r verecek. Nitekim buMuharebe ın Avrupa ’nınİtimat liğini dahaEvvel hiç olmadığı kadar tehdit ettiği göz önünde bulundurulduğunda buDoruk […]

 • Sultanbeyli'de kaza: 2Uçurum alı

  Sultanbeyli'de kaza: 2Uçurum alı

  Tarafından AÇIK 24 Mart 2022 - 0 Yorumlar

  Kaza, Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde saat 15.00Dizi larında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametindeVilayet erleyen Enes AydıCihet etimdeki 34 JC 2689 plakalı hafif ticariMesafe ç aynı istikametindeVilayet erleyen Seyit AlkanCihet etimdeki 34 LU 8304 plakalı hafif ticariMesafe caArt dan çarptı. ÇarpmanınTesir siyle sürücüsününDenetimŞöhret den çıkan hafif ticariMesafe ç karşı şeritten gelen Osman TiryakioğluCihet etimdeki 34 […]

 • Ümraniye'deTaraf gın ihbarına giden itfaiyeMesafe cı kaza yaptı

  Ümraniye'deTaraf gın ihbarına giden itfaiyeMesafe cı kaza yaptı

  Tarafından AÇIK 18 Mart 2022 - 0 Yorumlar

  Kaza saat 07.20Dizi larında Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnkılap Mahallesi’ndeTaraf gın ihbarına Çavuşbaşı ve Kavacık İtfaiyeİlave ipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerineVaka yerine Ümraniye İtfaiye grubu da çıktı. Ümraniye’denVaka yerine gitmekte olan itfaiyeMesafe cı Küçüksu Caddesi’nde iddiaya göreDiğer bir servisMesafe cının birLahza da önüne çımasıylaDenetim denMenfaat ak kaza yaptı. Yoldan çıkan […]

 • Son dakika: 24 Mart koronavirüs tablosuAleni landı!

  Son dakika: 24 Mart koronavirüs tablosuAleni landı!

  Tarafından AÇIK 25 Mart 2022 - 0 Yorumlar

  Türkiye’de gün gün koronavirüsOlay ve ölüm tablosu! Ne kadar fark etti? GALERİNİN DEVAMI  İŞTE GÜN GÜN KORONAVİRÜS TABLOSU “/> Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77Şahıs nin korona virüstenÖmür ını kaybettiğini, 16 bin 894 yeniOlay nın olduğunuAleni ladı. Sağlık BakanlığıYan ından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosuAleni landı. VirüsSebep iyleÖmür ını kaybedenlerin sayısı 77 oldu. Bir gündeYekün […]